You are here: Home > Etape de Parcurs > Programele şcolare pentru clasa pregătitoare

Programele şcolare pentru clasa pregătitoare

A fost făcută publică programa şcolară pentru clasele pregătitoare.
Mai jos găsiţi cele 9 discipline şi link-uri către documentele care oferă detalii despre fiecare în parte.

1. Comunicare în limba română (5-7 ore pe săptămână)

Va dezvolta capacităţile copilului de a-şi comunica propriile idei, opinii, gânduri şi sentimente, într-un mod accesibil, prin diverse jocuri. Se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor copiilor de a recepta şi exprima mesaje orale în diverse situaţii de comunicare, cât şi receptarea şi redactarea de mesaje scrise în diverse situaţii de comunicare.

2. Matematică şi explorarea mediului

Vor ajuta elevii să recunoască şi să utilizeze numerele în diferite calcule elementare, să recunoască şi înţeleagă localizarea şi relaţionarea elementelor geometrice, să înţeleagă şi să folosească elemente de logică, dezvoltarea abilităţii de organizare a datelor în vederea rezolvării unor probleme şi utilizarea unor unităţi de măsură.

 3. Muzica şi mişcare (2-3 ore pe săptămână)

Se va realiza prin joc, combinând muzica cu mişcarea, folosind diverse instrumente muzicale. Elevii vor asculta cântece, vor învăţa să le redea, vor dansa şi vor cânta.

4. Educaţie pentru societate (1-2 ore pe săptămână)

Va prezenta reguli de comportament în diverse situaţii,norme de conduită în viaţa cotidiană, se urmăreşte dezvoltarea abilităţilor de cooperare cu alte persoane, cât şi dezvoltarea respectului faţă de sine şi faţă de ceilalţi, norme de igienă personală şi apartenenţa la diferite grupuri: familie, grupul de colegi, de prieteni.

5. Educatie fizică şi sport (1-2 ore pe săptămână)

Copii vor învăţa elevii care sunt beneficiile sportului asupra sănătăţii, rolul şi modalităţi de menţinere a unei stări optime de sănătate dar şi atitudinilor de fair-play în sport.

6. Consiliere (Dezvoltare personală) (1-2 ore pe săptămână)

Va identifica modalităţile de autocunoaştere şi de cunoaştere a celorlaţi, abilităţi de interacţiune pozitivă şi de exprimare adecvată a emoţiilor, modalităţi de menţinere a unui stil de viaţă sănătos şi identificarea hobby-urilor.

7. Arte vizuale şi lucru manual (1-2 ore pe săptămână)

Urmăreşte receptarea unor mesaje artistice şi dezvoltarea abilităţilor de exprimarea a ideilor şi emoţiilor prin mijloace artistice.

8. Religie (1 oră pe săptămână)

Va învăţa elevii normele de comportament specifice moralei religioase în diferite situaţii şi explicarea diferitelor evenimente religioase cunoscute.

9. Tehnologii de informare şi comunicare (Jocul cu calculatorul) (0-1 ore – opţional)

Copii vor învăţa funcţiile de bază ale computer-ului şi a altor dispozitive digitale, operarea şi crearea unor conţinuturi informaţionale în format vizual şi audio, recunoaşterea beneficiilor, riscurilor şi mai ales impactul tehnologiilor de informare şi comunicare asupra vieţii, asupra procesului de învăţare şi în cadrul interrelaţionării.

 

    Leave a Reply